Onko vakio muuttuva vai muutos vakio?

Sanotaan, että elämme parhaillaan muutosten aikaa. On kuitenkin rehellisesti myönnettävä, että näinhän asia on aina ollut läpi ihmiskunnan koko historian. Toiset kutsuvat sitä evoluutioksi ja toiset taas revoluutioksi – makuasia? Totta kuitenkin on, että paikalleen ei kukaan voi jäädä maailmanmenoa ihmettelemään. Yksilöllä on aina vastuu itsestään ja sitä kautta myös muista. Emme voi loputtomasti ja sokeasti luottaa ”isonveljen” tai ”systeemin” hoitavan asiat meidän puolestamme, vaan asioihin on itse tartuttava ja siten vaikutettava omaan olemiseensa.

Kuluva syksy ja tuleva vuodenvaihde tuovat maamme työmarkkinoille uusia hallinnollisia muutoksia puhumattakaan monista yritystason ratkaisuista. Puhutaan Työllisyystyöryhmästä, ”lex Lindströmistä” ja Suuresta Eläkeuudistuksesta. Vaikka nämä muutokset taikka niistä seuraavat ratkaisut olisivatkin kipeitä yksilötasolla, niin samalla ne vapauttavat sellaista henkistä pääomaa ja osaamiskapasiteettia, mikä taas voidaan valjastaa toimimaan aktiivisesti uudelleen – kunhan sille tarjotaan sopiva alusta tai foorumi toimia. Niin sanottu kolmas sektori tai muu vapaaehtoistyö tai – harrastus voivat hyvinkin olla näitä foorumeita. Keräämällä eri alojen osaajia yhteen luodaan synergioita ja synnytetään laaja-alaista kompetenssia. Samalla myös haastetaan perinteisiä käsityksiä ja ajatusmalleja. Lisäämällä tähän mukaan vielä pitkän elämän- ja työuran mukanaan tuoma kokemus, saadaan aikaan sellainen kombinaatio, minkä markkina-arvon voi sanoa selvästi ylittävän osastensa substanssiarvon!

ProHow ry haluaa toimia tällaisena yhteisenä foorumina kaikille oman kokemuksensa hyödyntämisestä, osaamisensa laajentamisesta sekä yritysmaailman avustamisesta taikka itse yrittämisestä kiinnostuneille. Kuinka paljon resursseja säästettäisiinkään, kun aina ei kaikkea tarvitsisi tehdä itse ja voisi oppia muiden kokemuksista sekä hyötyä toisten näkemyksistä?

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan ProHow:n toimintaan – joko jäsenenä taikka yhteisestä kokemuskaivostamme ammentavana yrittäjänä. Päätä itse, vakioitko muutoksen vai muutatko vakiintuneen!

Pekka Siukonen
puheenjohtaja

Kirjoitukset edustavat pelkästään kirjoittajiensa omia mielipiteitä.