YKSINYRITTÄJÄT-KEITÄ HE OVAT

Yksinyrittäminen on yksi mielenkiintoisista teemoistamme vuodelle 2017.
Kuten viime kokouksessa puhuttiin asia on ”pinnalla”. HS:ssa penättiin parempaa työttömyysturvaa muutama päivä sitten. TEMin raportissa vuoden 2016 lopulta selvitetään myös ”työttömyysturvan muutospaineita”. Siinä kannustetaan itsensä työllistämiseen.

Vuoden 2016 lopulla Suomen Yrittäjien tj Mikael Pentikäinen raportoi kyselystä, jonka tulokset osoittivat neljäsosan yrittäjistä ansaitsevan alle 1000 euroa kuukaudessa ja toisen neljänneksen alle 2000 euroa.Palkansaajien nimellinen keskiansio 2015 oli jutun mukaan 3338 euroa kuukaudessa. Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Moni yksinyrittäjä on pienituloinen. Siksi heidän asemansa vahvistamisen pitää olla vahvasti yhteiskuntapolitiikan keskiössä toteaa Pentikäinen.

Yrittäjillä oli yksinyrittämisohjelma vuosina 2011-2015.Ohjelman raportissa mm. todetaan yksinyrittäjyyttä olevan liki kaikilla toimialoilla. Tyypillisimmin koulutus- ja henkilöpalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Usein yrittäjillä on yhteistyöverkosto. Kuitenkin palveluiden ostot olivat vähäisiä, lisähenkilön palkkaaminen ei ollut järkevää.

Aalto-yliopistossa tarkastettiin väitöskirja vuonna 2011. Väitellyt Raija Leskinen tutki naisyrittäjyyttä pääkaupunkiseudulla. ”Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat erityisen keskeisiä asioita yksinyrittäville naisille”. Väitöskirjan tuloksena syntyi uudenlainen verkostoitumismalli.
Tohtori Leskinen mm. toteaa: on tärkeää miten yrittäjyyttä ymmärretään niin, että myös yhteiskunnalliset,taloudelliset,työvoimapoliittiset ja koulutuspoliittiset tukitoimet vastaavat paremmin yrittäjien tarpeita.

Ilmassa leijuu paljon kysymyksiä: Keitä ovat ne noin puolet yrittäjistä, jotka ansaitsevat yli 2000 euroa kuukaudessa? Miten yksinyrittävät miehet pärjäävät? Kuinka paljon on yksinyrittäjiä tai pienyrittäjiä, jotka jo työllistävät muutaman henkilön?
Olen havainnut yhä useamman opiskelijan tavoitteena olevan yrittäjyyden. He katsovat eteenpäin tulevaisuuteen eivätkä yritysmallit ole ainoastaan perinteellistä yksinyrittämistä.

Raimo Keskinen
jäsen

Kirjoitus edustaa pelkästään omia mielipiteitäni.