DRONETKIN KEHITTYVÄT

Droneista, joiden ominaisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä olemme ProHow:ssa kiinnostuneita, on kehitetty jo suurempiakin laitteita, mikäli uskomme TM-lehteä.
Amerikkalainen Surefly ja saksalainen Volocopter toimivat sähkömoottoreilla, jotka ainakin vähentävät melua.
Sureflyn pitäisi kantaa pari matkustajaa matkatavaroineen.
Sureflyn sähkön tuottaminen tapahtuu polttomoottorilla ja polttoaineen loppuessa laskeutuminen onnistuu akkuvoimalla. Varmuuden vuoksi laitteessa on myös laskuvarjo. Taksikäytössä laite toimii etäohjattuna.
Asiakkaiden takia varmistuksia täytyy ollakin useita. Se on tavallaan ”hybridi-malli”.

Sähkökäyttöinen Volocopter on suunniteltu taksikäyttöön. Laitetta on jo esitelty ja kokeiltukin.
Nykyinen toimintasäde on vaatimaton, kantovoima on pari henkilöä.

Akku-, prosessi- ja anturitekniikoiden kehitys johtanee dronien yllättäviin sovellutuksiin. Ehkä kauko-ohjaus tulee turvallisemmaksi kuin perinteisillä helikoptereilla pilotin ohjatessa?
Ongelmana ovat aina ihmisten kaupallisessa lennättämisessä vastuu ja turvallisuus. Kun droneilla lentämien kasvaa lisääntyvät muutkin eettiset kysymykset, kuten kuka saa lentää, missä saa lentää, jne.

Helikoptereiden onnettomuudet ovat johtaneet jopa operoivien yhtiöiden toiminnan loppumiseen.

Osa kirjoituksen tiedoista perustuu TM-lehdessä 7.2.18 olleeseen kirjoitukseen.
Mielipiteet ovat täysin omiani.