YKSINYRITTÄJÄT-KEITÄ HE OVAT

Yksinyrittäminen on yksi mielenkiintoisista teemoistamme vuodelle 2017.
Kuten viime kokouksessa puhuttiin asia on ”pinnalla”. HS:ssa penättiin parempaa työttömyysturvaa muutama päivä sitten. TEMin raportissa vuoden 2016 lopulta selvitetään myös ”työttömyysturvan muutospaineita”. Siinä kannustetaan itsensä työllistämiseen.

Vuoden 2016 lopulla Suomen Yrittäjien tj Mikael Pentikäinen raportoi kyselystä, jonka tulokset osoittivat neljäsosan yrittäjistä ansaitsevan alle 1000 euroa kuukaudessa ja toisen neljänneksen alle 2000 euroa.Palkansaajien nimellinen keskiansio 2015 oli jutun mukaan 3338 euroa kuukaudessa. Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Moni yksinyrittäjä on pienituloinen. Siksi heidän asemansa vahvistamisen pitää olla vahvasti yhteiskuntapolitiikan keskiössä toteaa Pentikäinen.

Yrittäjillä oli yksinyrittämisohjelma vuosina 2011-2015.Ohjelman raportissa mm. todetaan yksinyrittäjyyttä olevan liki kaikilla toimialoilla. Tyypillisimmin koulutus- ja henkilöpalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Usein yrittäjillä on yhteistyöverkosto. Kuitenkin palveluiden ostot olivat vähäisiä, lisähenkilön palkkaaminen ei ollut järkevää.

Aalto-yliopistossa tarkastettiin väitöskirja vuonna 2011. Väitellyt Raija Leskinen tutki naisyrittäjyyttä pääkaupunkiseudulla. ”Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat erityisen keskeisiä asioita yksinyrittäville naisille”. Väitöskirjan tuloksena syntyi uudenlainen verkostoitumismalli.
Tohtori Leskinen mm. toteaa: on tärkeää miten yrittäjyyttä ymmärretään niin, että myös yhteiskunnalliset,taloudelliset,työvoimapoliittiset ja koulutuspoliittiset tukitoimet vastaavat paremmin yrittäjien tarpeita.

Ilmassa leijuu paljon kysymyksiä: Keitä ovat ne noin puolet yrittäjistä, jotka ansaitsevat yli 2000 euroa kuukaudessa? Miten yksinyrittävät miehet pärjäävät? Kuinka paljon on yksinyrittäjiä tai pienyrittäjiä, jotka jo työllistävät muutaman henkilön?
Olen havainnut yhä useamman opiskelijan tavoitteena olevan yrittäjyyden. He katsovat eteenpäin tulevaisuuteen eivätkä yritysmallit ole ainoastaan perinteellistä yksinyrittämistä.

Raimo Keskinen
jäsen

Kirjoitus edustaa pelkästään omia mielipiteitäni.

VUODEN VAIHTUESSA

Päättyvä vuosi 2016 oli monella tapaa merkittävä sekä Suomen että ProHow:n kannalta. Loppuvuodesta julkaistut  uudet taloussignaalit vahvistivat, että maamme olisi vihdoinkin nousemassa sitä pitkään kurittaneesta lamasta – heiveröisin luvuin tosin, mutta kuitenkin. Tämän pitäisi ainakin antaa – meille kaikille yhteisesti että elinkeinoelämän toimijoille ja poliittisille päättäjille erityisesti – uskoa valoisampaan tulevaisuuteen. Turhaan tyytyväisyyteen ei kuitenkaan vielä ole aihetta, sillä pahin skenaario lienee se, että tyytyisimme nyt vain tähän saavutettuun olotilaan ja käpertyisimme suojamuurien taakse ulosmittamaan omia etujamme. ”Pieni tyytymättömyys vie maailmaa eteenpäin” sanotaan – eli tavoitteenamme tulee aina olla eilistä parempi huominen. Eikä ainoastaan sanoin, vaan myös teoin.

ProHow ry:n toiminta yhdistyksenä kehittyi viime vuoden aikana varsin myönteisesti. Jäsenmäärämme kasvoi selvästi ja uusien jäsenten myötä saimme runsaasti uusia ajatuksia toimintamme kehittämiseksi. Ajanmukaistimme omat verkkosivumme ja lisäsimme muutenkin ulkoista näkyvyyttämme. Ja mikä tärkeintä, myös sparraustoimintamme kukoisti – saavutus, mistä olemme erityisen iloisia, sillä toimintana se koituu suoraan suomalaisten yritysten hyväksi.

Odotan innolla, mitä alkava vuosi 2017 tuo tullessaan – niin yhteiselle Suomellemme kuin omalle yhdistyksellemme. Ja kun virallinen Suomi juhlii näkyvästi omaa 100-vuotista itsenäistä taivaltaan, niin ProHow ry keskittyy omaan ruohonjuuritason työhönsä – varmistamaan tuon taipaleen jatkumisen tuomalla oman kokemuksensa yhteiseen käyttöön.

Toivotan lukijoillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä jäsenillemme onnea ja menestystä vuodelle 2017.

Pekka Siukonen
puheenjohtaja

 

 

KULJETTAJA HISTORIAAN?

Kuten tiedämme tekniikka mahdollistaa lukemattomia ratkaisuja, myös kuljetusta ilman kuljettajaa. Erilaiset tunnistustekniikat kehittyvät nopeasti. Hyvä tekninen ratkaisu ei tee sellaisia virheitä kuin me ihmiset. Kaupungistumisen ansiosta tekniikan kustannuksetkaan eivät ole mahdottomia.

Kaikki olemme havainneet,että ulkomailla esim. lentokentillä terminaalien välisessä liikenteessä on ollut jo kauan käytössä kuljetuksia ilman kuljettajaa. Yleensä junat tai vaunut toimivat vain kiskoilla, joilla ei ole muuta liikennettä.

Nyt tälläiset ratkaisut ovat tulossa joukkoliikenteeseen niin Suomessa kuin muuallakin.

Otaniemesssä näin tamän vuoden 2016 kesällä eräällä kadulla varoituskilven, missä pyydettiin varovaisuuteen kadulla kulkevan automaattiohjauksella toimivan auton kokeilun takia. Kokeilu tähdännee paikalliseen joukkokuljetukseen.
Puhutaan myös tavallisesta henkilöautosta liikenteessä, kuljettaja on silloin matkustaja.Tämä sovellutus vaatii vielä paljon kehittämistä – myös katujen osalta.

Tekniikka&Talous-lehdessä oli äskettäin kirjoitus autonoomisten laivojen tulosta Amsterdamin kanaaleihin. Tarkoitus on kuljettaa tavaroita ja ihmisiä. Jo vuonna 2017 alkaa koekäyttö. Amsterdam on samantyyppisten suurkaupunkeihin tarkoitetun systeemin kehityspaikka. Nyt kokeillaan sähkökäyttöistä katamaraania. Mm. USAn kaupungit, kuten Boston ovat tiettävästi kiinnostuneita.

Automaattisen ja ilman kuljettajaa toimivan metron kehitys pysähtyi Helsingissä väliaikaisiin, joskin suuriin haasteisiin. Helsinki-Espoo metron automatisoinnin luulisi olevan periaatteessa ’helppo’ ratkaista, sehän on lähes ilman risteyksiä.

Jo hieman kauempana tulevaisuudessa on alipaineputkitoteutus eli hyperloop. Turusta Tukholmaan nopeudella 1200 km/tunnissa? Sovellusta kokeillaan, joskin vasta melko lyhyellä matkalla.

Minä olen epäilevä tällaisen kehityksen suhteen. Enkä luota vielä tekniikan virheettömyyteenkään. Vastuukysymykset tuntuvat vielä ratkaisemattomilta.
Onko epäily ja luottamuspula kuitenkin vain ikäkysymys? Kuten se, että nuoret ajavat fillarilla ’ilman käsiä’, niin tein minäkin. En ole nähnyt yhdenkään aikuisen ajelevan fillarilla siten.

Raimo Keskinen
Jäsen

Kirjoitus edustaa pelkästään omia mielipiteitäni.

Onko vakio muuttuva vai muutos vakio?

Sanotaan, että elämme parhaillaan muutosten aikaa. On kuitenkin rehellisesti myönnettävä, että näinhän asia on aina ollut läpi ihmiskunnan koko historian. Toiset kutsuvat sitä evoluutioksi ja toiset taas revoluutioksi – makuasia? Totta kuitenkin on, että paikalleen ei kukaan voi jäädä maailmanmenoa ihmettelemään. Yksilöllä on aina vastuu itsestään ja sitä kautta myös muista. Emme voi loputtomasti ja sokeasti luottaa ”isonveljen” tai ”systeemin” hoitavan asiat meidän puolestamme, vaan asioihin on itse tartuttava ja siten vaikutettava omaan olemiseensa.

Kuluva syksy ja tuleva vuodenvaihde tuovat maamme työmarkkinoille uusia hallinnollisia muutoksia puhumattakaan monista yritystason ratkaisuista. Puhutaan Työllisyystyöryhmästä, ”lex Lindströmistä” ja Suuresta Eläkeuudistuksesta. Vaikka nämä muutokset taikka niistä seuraavat ratkaisut olisivatkin kipeitä yksilötasolla, niin samalla ne vapauttavat sellaista henkistä pääomaa ja osaamiskapasiteettia, mikä taas voidaan valjastaa toimimaan aktiivisesti uudelleen – kunhan sille tarjotaan sopiva alusta tai foorumi toimia. Niin sanottu kolmas sektori tai muu vapaaehtoistyö tai – harrastus voivat hyvinkin olla näitä foorumeita. Keräämällä eri alojen osaajia yhteen luodaan synergioita ja synnytetään laaja-alaista kompetenssia. Samalla myös haastetaan perinteisiä käsityksiä ja ajatusmalleja. Lisäämällä tähän mukaan vielä pitkän elämän- ja työuran mukanaan tuoma kokemus, saadaan aikaan sellainen kombinaatio, minkä markkina-arvon voi sanoa selvästi ylittävän osastensa substanssiarvon!

ProHow ry haluaa toimia tällaisena yhteisenä foorumina kaikille oman kokemuksensa hyödyntämisestä, osaamisensa laajentamisesta sekä yritysmaailman avustamisesta taikka itse yrittämisestä kiinnostuneille. Kuinka paljon resursseja säästettäisiinkään, kun aina ei kaikkea tarvitsisi tehdä itse ja voisi oppia muiden kokemuksista sekä hyötyä toisten näkemyksistä?

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan ProHow:n toimintaan – joko jäsenenä taikka yhteisestä kokemuskaivostamme ammentavana yrittäjänä. Päätä itse, vakioitko muutoksen vai muutatko vakiintuneen!

Pekka Siukonen
puheenjohtaja

Kirjoitukset edustavat pelkästään kirjoittajiensa omia mielipiteitä.

Tervetuloa ProHow ry:n uusituille nettisivuille

Maailma muuttuu ja tässä muutoksessa on meidän kaikkien oltava mukana. Toivomme, että koet uudet sivumme informatiivisiksi ja itseäsi hyödyttäviksi. Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa info@prohow.fi

ProHow ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on konkretisoida tunnuslauseensa ”Kokemus Käyttöön”. Toimimme pääkaupunkiseudulla.

ProHow ry:n käytännön toiminta suuntautuu kolmelle eri alueelle, jotka kaikki liittyvät ja tukevat vahvasti toisiaan.
Jäsenillemme tarjoamme yhteisen foorumin, jossa voit vertaistesi seurassa kehittyä ja jakaa osaamistasi.
Yrityksille tarjoamme yhteistä kokemusta ja osaamistamme erityisen sparrauspalvelun kautta. Yrittäjän ja yrityksen monet ongelmat voivat ratketa kuin itsestään keskustelemalla juuri tätä tarkoitusta varten kootun asiantuntijaryhmämme kanssa.
Yhteistyökumppaneillemme tarjoamme neutraalin ammatillisen kumppanin, jonka kautta kontaktipintasi kasvaa tehokkaasti.

Löydät tarkemman kuvauksen kaikista toiminnoistamme näiltä sivuilta. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, kun haluat lisätietoja toiminnastamme.

Syyskautemme 2016 käynnistyy pian ja ohjelmassa on mm. digitalisaatioon liittyviä yleisiä ja yksityiskohtaisempia aiheita. Lisäksi syvennymme yksinyrittämisen edellytyksiin ja vaatimuksiin – jokainenhan on itse vastuussa oman osaamisensa kartuttamisesta ja myymisestä. Pyrimme myös käsittelemään keskisuuren yritystoiminnan kasvuhaasteita. Toki mukaan mahtuu myös kevyempää yhteistä toimintaa mm. yritysvierailujen, kulttuurin, vapaa-ajan vieton sekä matkojen merkeissä. Näistä kaikista pääset osalliseksi tutustumalla meihin ihan ”livenä”! Kokoonnumme säännöllisesti aina torstai-aamupäivisin. Tarkemmat tapahtumatiedot saat ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti tutustumalla oheiseen tapahtumakalenteriimme.

Toivotan kaikille jäsenillemme ja lukijoillemme hyvää syksyn alkua!

Pekka Siukonen
puheenjohtaja

Kirjoitukset edustavat pelkästään kirjoittajiensa omia mielipiteitä.